Laboratoř zaměřená
na radikální inovace

Specializované SkunkWorks pracoviště pokročilého vývoje založené za jediným účelem. Posouvat hranice možného...

A to radikálním způsobem.

SkunkWorks

Pro radikální inovace

Specializované a dedikované vývojové pracoviště s jediným posláním. Přinášet radikální inovace.

Laboratoř SkunkWorks je výjimečné místo, kde se snoubí pokročilé a experimentální technologie s posílenou autonomií celého týmu, v porovnání s běžnými centry vývoje, jenž jsou součástí nadnárodních impérií.

Složené z elitního týmu vývojářů a konstruktérů s mezioborovým přesahem, formou a stylem práce odkazujícím k revolučnímu přístupu americké firmy Lockheed Martin a jejich pracoviště SkunkWorks ve 30. letech minulého století.

S volnou organizační strukturou pro odstranění nutnosti hierarchie řízení. Neformálním a silně netradičním přístupem k řešení. Vysokou mírou odpovědnosti i absolutním mandátem každého člena týmu být v kontaktu se zákazníkem pro rychlé rozhodování a zanášení změn v projektech.

Co jinde může jen ředitel, zde musí každý člen.

Vše, co děláme, je podřízeno našemu poslání. Realizovat riskantní, složitě uchopitelné inovace v odvětvích energetiky, železnice a obranném průmyslu. Navíc v extrémním tempu.

Tým. Parta. Nadšenci.

Malý, ale elitní tým

Ve SkunkWorks nemáme píchačky, softskills, sešněrovaná pravidla nebo základní lidská práva...
Máme unikátní DNA a řídíme se heslem "We do what we must because we can".

A právě proto jsme těmi nejlepšími, kteří vám pomohou neotřele inkubovat nápady a realizovat vaše vize. Od vývoje komplexní elektroniky až po aplikaci umělé inteligence. Stavíme produkty výlučně na zelené louce se zadáním sotva o pár větách. Protože pokud dokážete perfektně popsat, co to má umět a jak to má vypadat, pak to není radikální inovace. My jsme SkunkWorks laboratoř, která objevuje a posouvá hranice.

Mimochodem...

Nabídli jsme prst, a zákazníci nám utrhli ruku.
Proto hledáme posili HW i SW.

volné pozice

Máme know-how i výsledky...

This Webflow Startup Kit comes packed with nice features such as homepage variations, re-usable sections, other interesting pre-designed page layouts, contact forms, sliders - you name it!
Smart-metering

The Startup Kit comes with 8 ready to use homepage variations. Of course you can rearrange them the way you'd like!

Chytré byty a domy

Vytvořili jsme platformu Dwellwio, která developerům umožňuje své bytové domy posunout na vyšší úroveň a udělat z nich chytré bytové domy, které jsou energeticky úspornější,

Decentralizace distribučních sítí

Don't worry about the responsive part. We already did that! Be sure to do your own checks after you did customization though.

Chytré osvětlení
a městský mobiliář

Vyvinuli jsme jednoduchý hardware, který z běžných lamp veřejného osvětlení dělá lampy chytré. Svítí tehdy, kdy je potřeba, šetří energii, přírodu i peníze. Ale dokáží klidně i měřit hluk, kvalitu ovzduší, automobilový provoz nebo cokoliv jiného. Záleží na potřebách města nebo společnosti.

Nabíječky elektromobilů

V elektromobilitě je budoucnost. To je zkrátka bez debat. Proto jsme vyrobili vlastní nabíječku pro elektromobily, abychom přispěli k pozitivní evoluci lidské společnosti, pomohli chránit přírodu a taky na novém a silném trendu něco vydělali. To dá rozum.

Vývoj SW a HW

Máme rádi výzvy. A byť to může znít jako klišé, tak to myslíme vážně. S oblibou vstupujeme na dosud neprobádaná místa, hledáme nové způsoby a cesty.

Máme know-how i výsledky

Projekt [ECLIPSE]

Projekt Eclipse je experiementální projekt laboratoří Vega. Zahrnuje největší energetický polygon pro orchestraci sítě v ČR. Pomocí moderních a experimentálních chytrých elektroměrů dokážeme řídit taktéž experimentální bojlery, klimatizace, rekuperační jednotky a další iterační spotřebiče a jejich běh harmonizovat. Nazvali jsme to Orchestrací sítě.

Motivací je najít odpověle se prohlubující problém s volatilitou ceny a množstvím elektrické energie v čase. Produktem je inteligentní kolaborativní síť ˇza pomocí vlastního portfolia aktorů. Oproti roli Agregátora je Orchestrace komplexním řešením od hardwaru pro řízení spotřebičů, fakturační měření, měření zatížení trafostanic, přenos dat i finanční vypořádání se vůči trhu. 

Projekt [ASTREUS]

V elektromobilitě je budoucnost. To je zkrátka bez debat.
Jenže vliv nabíjecích stanic může ohrozit síť a překotný rozvoj tak můžou zbrzdit regulace na ochranu sítě.

Proto Laboratoře Vega vyvinuli metodiku, normy, pravidla i speciální typ elektroměru a celý produkt označili jako DCC. Tato zkratka znamená Distribution Controlled Charger a cílem je dát správci přenosové i distribuční sítě možnost pružně a individuálně regulovat zatížení jednotlivých větví sítě.

Spin-Off projektu je vlastní elektronika do nabíjecí stanice. Samostatný produkt můžete navštívit na www.nabij.se

Projekt [REHABRIO]

Experimentální projekt hledající systémové řešení pro evropskou energetickou síť v rámci možnosti obchodování s flexibilitou. Navazuje na náš projekt Eclipse a poprvé s otevřeným a veřejně přístupným know-how i dokumentací. Projekt vzniká takzvaně jako Opensource v konzorciu řady velkých firem.

Produktem je sada norem, respektive pravidel a softwaru, jak spolu mohou komunikovat přenosové sítě a chytré elektrické spotřebiče. Od domácího bojleru, trafostanice v ulici, po průmyslové přečerpávací stanice až po liniové nabíjecí stanice.

Představte si domácí bojler, který plánuje své nahřívání podle situace energetické sítě. Když je elektřiny hodně a je levná a trafostanice to dovolí, sepne se a hřeje co to dá. Pomáhá síti, a vydělává svému majiteli. A spotřebič s touto funkcí se z energetického štítku C posune do kategorie A. Což představuje nemalou konkurenční výhodu.

Projekt [DWELL]

Dwell. Bydlet. Je experimentální automatizace bytových komplexů. Chytré domy nejsou Rocket Science. Ale klientem předložená vize byla dělat to v extrémně velkém měřítku. Na tisících bytech. A tam už žádný produkt nedokázal splnit to, co se od něj očekávalo. Na míru vyvinutá elektronika i základní cloud pro obsluhu včetně interface.

Na základě prototypu a pilotu byl inkubován projekt www.dwellwio.cz

DETAILY

Když chcete radikálně vpředNebojíme se přiznat, že jsme výsledku dosáhli metodou pokus omyl. Díky velikosti týmu nepotřebujeme složité procesy a hierarchii řízení. Na základě multioborového přesahu každého člena zvládáme to, co násobně větší vývojová střediska.

Produkty vyvíjíme tandemovým způsobem. Rychlými změnami a okamžitým testováním každého kroku v reálném prostředí. Posouváme hranice a limity toho, na co je odvětví připravené. Značně netradičním a často improvizujícím způsobem. Naši inženýři jsou v přímém kontaktu s produkty, s výrobou i se zákazníkem.

Do terénu chodí zkoušet a validovat produkt každý, bez ohledu na jeho titul nebo postavení.

Co už jsme dokázali vyvinout

Zajímá vás více o našich projektech? > odkaz na www

První krok k řešení, nové práci, nebo spolupráci?

Kontaktujte nás a uvidíme, co můžeme společně dokázat.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form